Welkom

Disclaimer

 

Vrijwaring
Er mag niets van deze website gekopieerd en/of aan veranderd worden zonder toestemming vooraf van Stonerbell. Stonerbell zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft te zake geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid.

Stonerbell aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid uit schade die ontstaat naar aanleiding van het gebruik van (de informatie op) deze site. Stonerbell aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit toegang (of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang) tot www.stoenerbell.nl..

Bepaalde links in onze site brengen u naar sites van derden, waarbij Stonerbell geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Stonerbell de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

Privacy
Stonerbell vindt het belangrijk om vertrouwelijk en zorgvuldig om te gaan met de door u verstrekte gegevens. Om die reden conformeren wij ons aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Copyright
Vermenigvuldigen, kopiëren, verspreiden en/of doorgeven van de content van deze website is alleen toegestaan met vooraf verkregen schriftelijke toestemming van Stonerbell.

-----------------------------------------------------------------

Over de gehele inhoud van deze website geldt:
©Copyright 2013 Stonerbelll.