Welkom

Leveringsvoorwaarden

Prijzen

De Prijzen zijn per m², stuk, set of per verpakkingseenheid, inclusief 21% btw.

Drukfouten voorbehouden.

Leveringen en vrachtkosten

Franco bij een factuurwaarde boven de € 450,00 excl. btw.

Bij een factuurwaarde beneden € 450,00 excl. btw worden per keer € 45,00 excl. btw aan vrachtkosten

in rekening gebracht.

Bestellingen

Bij voorkeur per fax of per e-mail, bij telefonische order acceptatie, zijn wij niet aansprakelijk voor

eventuele fouten in uitlevering. Wij versturen orderbevestigingen per mail ter controle

Annuleringen

Annuleringen worden alleen schriftelijk geaccepteerd, annuleringen van goederen die door Stonerbell niet voorradig worden gehouden is nimmer mogelijk vanaf het moment, dat deze goederen door ons bij de fabriek zijn geladen.

Levertijd

Mededelingen over levertijd zijn altijd naar beste weten. Voor onvoorziene omstandigheden en vertraging en de daaruit voortvloeiende kosten is Stonerbell nimmer aansprakelijk.

Monsters

Getoonde monsters zijn altijd doorsnee-monsters. Nuance en kleurafwijkingen liggen in de aard van keramisch en natuursteenproducten. Derhalve kunnen hierop geen reclames worden geaccepteerd.

Reclame

Uiterlijk binnen 8 dagen na levering. Op reeds verwerkte materialen is geen reclame mogelijk.

Bij gegronde reclame geschiedt herlevering, dan wel creditering op basis van gefactureerde waarde.

Retourzendingen

Retourzendingen zijn uitsluitend toegestaan na voorafgaand overleg. Bij retourzending zal voor handeling

en administratie 15% kosten met een minimum van €30,00 in rekening worden gebracht.

Goederen die speciaal voor u besteld zijn, worden nimmer door Stonerbell retour genomen.

Betalingen

Binnen 30 dagen na factuurdatum netto.

Onze leveringen worden gestaakt als blijkt dat er niet aan de betalingsverplichtingen wordt voldaan. Eigendom van de goederen gaat eerst over op de koper indien en zodra deze de desbetreffende facturen volledig heeft betaald, tot zolang blijft deze eigendom aan Stonerbell voorbehouden.

Acceptatie

Door het plaatsen van uw order verklaart u zich als koper akkoord met onze

Algemene Verkoopvoorwaarden.

Algemeen

Overigens zijn voor alle aanbiedingen en leveringen, voor zover in onze voorwaarden niet vermeld,

de HIBIN Koop en Verkoopvoorwaarden van toepassing.

 

 

Januari 2013.